{{ currentPool.minersOnline }}

Miners Online

{{ currentPool.formattedHash.split(' ')[0] }} {{ currentPool.formattedHash.split(' ')[1] }}

Pool Hashrate

{{ currentPool.networkDifficulty.split(' ')[0] }} {{ currentPool.networkDifficulty.split(' ')[1] }}

Network Difficulty

{{ currentPool.networkHash.split(' ')[0] }} {{ currentPool.networkHash.split(' ')[1] }}

Network Hashrate

{{ currentPool.lastBlockTime }}

Last Block

{{ currentPool.currentBlock }}

Mining Block

{{ currentPool.price_usd ? currentPool.price_usd.toFixed(3) : (0).toFixed(2) }}$ {{ (currentPool.lastHourPlus ? '+' : '') + currentPool.lastHour.toFixed(2) }}%

Price 1 HUSH

{{ currentPool.luck }}

Шанс

1.5%

Pool Fee

12.5 HUSH

Block Reward

16384

Share Difficulty

0.01 HUSH

Min. payout

{{ currentPool.formattedHash.split(' ')[0] }}

{{ currentPool.formattedHash.split(' ')[1] }} Pool
Hashrate
@Pool2MinersBot

Изпрати съобщение до Бот - управление на миньорите

@SoloHush2Miners

Изпрати съобщение до Бот - известяване за нов блок

Choose your mining server:

Asia Europe US
Server Coming Soon solo-hush.2miners.com:7171 Coming Soon